fbpx
Odwiedź nas również na:

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

1. administratorem moich danych osobowych będzie IntoBeauty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 6/55, 53-413 Wrocław (KRS numer: 0000737755);

2. moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody;

3. odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy IntoBeauty odpowiedzialni za marketing, promocję oraz sprzedaż;

4.moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

5. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

6. posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail kontakt@intobeauty.pl;

6. posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;

8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;

9. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

IntoBeauty Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 10/1 | 53-413 Wrocław | NIP: 899 28 42 001

tel. 71 374 63 63